---

Serveis

POSADA EN MARXA D’UNA ASSOCIACIÓ

 • Acta fundacional i redacció estatuts
 • NIF
 • Custodia documentació (física i electrònica)

TRÀMITS

 • Certificat digital de representant d’entitat (poders notarials inclosos)
 • Modificació estatuts
 • Renovació òrgans de Junta
 • Redacció certificats
 • Altres tràmits amb les administracions
 • Canvi de titulars d’un compte bancari

REUNIONS

 • Preparació ordres del dia per reunions de Junta / Assemblees
 • Acompanyament i moderació reunions de Junta i Assemblees (ordinàries i extraordinàries)
 • Redacció actes

TRÀMITS AVANÇATS

 • Registre de grups d’interès
 • Transparència (anual)

PROJECTE

 • Acompanyament i/o gestió de projectes
 • Sol·licitud i justificació de subvencions
 • Elaboració de pressupostos i memòries

PLANS

 • Acompanyament per elaborar el Pla estratègic
 • Acompanyament per elaborar el Pla de participació interna
 • Acompanyament per elaborar el Pla de comunicació

NO DUBTEU A CONTACTAR AMB NOSALTRES I EXPLICAR-NOS EL VOSTRE CAS CONCRET. TREBALLEM SOLUCIONS PERSONALITZADES PER A CADA ENTITAT.

La Nuclear