---

Tarifa plana “fàcil” x entitats

  • Custòdia documentació (física i electrònica)
  • Certificat digital representant d’entitat (poders notarials no inclosos)
  • Modificació estatuts
  • Renovació òrgans de Junta
  • Redacció certificats
  • Revisió memòries, projecte d’activitats i pressupostos
  • Suport a la celebració de l’Assemblea General Ordinària anual: ordre del dia, convocatòria, facilitació de la reunió i redacció de l’acta
  • Assessorament i coordinació estratègica entitat

415 € x 1r any*

* IVA no inclòs

La Nuclear